Cito

Cito

Scoren op Cito-toetsen

 Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari , de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder over de Cito-toets van groep 4 te weten. In dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Zo bent u geïnformeerd.

 Welke toetsen worden er afgenomen?

 Om te beginnen zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 aan bod komt. Dat betekent onder meer: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die kinderen in groep 4 moeten begrijpen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 voorbij en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

 Belang

 Wat is de reden dat de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is zo zinvol aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de leerlijn van kinderen in kaart te brengen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting groeien. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de overstap van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

 Voorbereiden

 Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Je kunt dus stellen dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

 Cito-toets thuis oefenen

 Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en is een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles ruimschoots aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze website.
 
Conclusie

 Zodra je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van het 4e jaar op de basisschool.

Cito M4 oefenen?

Cito E4 oefenen

Link toevoegen

Link toevoegen