Info voor ouders

Info voor ouders

Alles over basisonderwijs

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij/ zij binnenkort naar de basisschool? In dat geval is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met behulp van dit artikel informeren we je uitgebreid over zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw hoofdstuk beginnen met je kleuter. In dit artikel hebben we het over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kunt ondernemen wanneer je kind niet goed mee kan komen.

 Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vier is een mooie leeftijd om te starten met leren. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De wettelijke leerplicht geldt pas als een kind 5 wordt. Dan gaat een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan al snel spelen en omgaan met andere kinderen en wordt tevens goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de school beslissen om het meer uit te bouwen en een leerling nog ‘s middags thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

 Basisonderwijs

Wat de naam basisschool al zegt leggen kinderen de basis. Deze basis overlapt tal van gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs, zicht op media, programmeren en verkeer. Dat zijn veel vakken, maar er is een opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een belangrijke plek in gaan nemen. Het rekenen begint met kleine cijfers en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich volgens plan ontwikkelen. Een aantal vakken vinden elke dag plaats, waaronder rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de agenda.

 Leerlingvolgsysteem en toetsen

Om de ontwikkeling te volgen worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen. Methodetoetsen vinden direct plaats na de behandeling van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan. Ook al zijn methodetoetsen belangrijk, toch worden alleen de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan immers over de doorgaande leerlijn, zijn onafhankelijk van methodes en goed te begrijpen door de docent. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of een complete groep verder te helpen.

 Aangepast onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool. Dat kan komen door een achterstand in het leren, maar ook door verkeerd gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo worden verwezen. De basisschool moet wel aantonen alles te hebben gedaan om een kind passend onderwijs te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet begeleid kan worden en door deskundigen verwezen wordt. Vaak is dat geen leuke gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed in kan schatten wat een kind met behoeften moet hebben en daarop in kan zetten.

 Meer info

Hoewel we in Nederland onderwijs geven dat sterk is georganiseerd, is er vaak ook veel niet duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie. Vergeet echter niet om ook zelf langs te gaan bij de school van je kinderen of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de regering opgesteld, maar elke school kan daar zelf invulling aan geven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen profielen en achtergronden. Een afspraak op school maak je zo en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Info over de Cito-toets van groep 4

Handige website

Over rekenproblemen

Google.nl

Sneller leren lezen?

Cito trainen groep 4

Jouwweb

Link toevoegen

Link toevoegen